محل تبلیغات شما

ترانزیت : ساختمان حرفه ی کسب و کار حمل کالا به شیوه داخلی و بین المللی

ترانزیت در لغت نامه به معنی حمل و نقل افراد ، کالا و مواد مختلف از یک مکان به مکان دیگر است . در اصل واژه ترانزیت در مفهوم عبور ، گذر ، عبور و مرور و یا حق العبور معنی شده است . در این مقاله منظور از ترانزیت ، حمل و نقل بین المللی و داخلی بار و کالای مشتریان ، از نقطه ای به نقطه ی دیگر می باشد .

امروزه عملیات ترانزیت منطقی یا لجستیک ، توسط شرکت های ترانزیت کالا انجام می گیرند . درآمدهاي حاصل از ترانزیت در کشورهایی که از موقعیت ترانریتی خوبی برخوردارند ، سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارد . کشور ایران  با توجه به موقعیت استراتژیک و حساس خود می تواند از کشورهای مفید و موفق در زمینه ترانزیت و بالاخص ترانزیت ریلی باشد .


کشور ایران از دیرباز به عنوان مسیری ارتباطی بین کشور های آسیایی محسوب می شد . به طوری که شکل گیری استراحتگاه ها و کاروانسرا ها در جاده ابریشم باعث رونق این مسیر و برقراری رابطه ی تجاری بین کشورهای ایران ، ترکیه ،چین و کشور های آفریقایی امروزی بود . آسیا، اروپا و آفریقا از طریق این جاده با هم ارتباط تجاری داشتند .   

شرکت های حمل و نقل بین المللی یا ترانزیت ، با شناخت مسیر ها و ارتباط فعال  با کریدورهای ترانزیتی منطقه ای و جهانی و کریدور های عبوری در ایران ، مراحل حمل و نقل یا ترانزیت را به اتمام می رسانند .  

بخش حمل و نقل از جمله بخش هاي زیربنایی اقتصاد هر کشور به حساب می آید.  یکی از مزایاي مهم گسترش شبکه حمل و نقل بخصوص براي  کشورهایی که داراي موقعیت خاص و استراتژیک هستند کسب درآمدهاي ارزي ناشی از حمل و نقل کالاهاي ترانزیتی است که در این خصوص می توان به کشور فرانسه اشاره نمود که درآمد ارزي این کشور از محل ترانزیت کالا نزدیک به 8 درصد تولید ناخالص ملی آن م یباشد. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت استراتژیک و حساس خود از زمان هاي بسیار دور معبري مطمئن جهت عبور کاروانهاي مختلف تجاري بوده است، تا آنجاییکه یکی از شاخه هاي مهم جاده ابریشم تلقی می گردیده است.

 

در واقع ترانزیت رویه اي گمرکی است که به موجب آن اجازه داده می شود یک کالا و یا مسافر خارجی که مبداء  و مقصد آن خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی کشور ثالثی می باشد، تحت نظارت و در شرایط خاص از یک گمرکخانه مرزي وارد و به گمرکخانه مجاز دیگري در مرز خروجی هدایت شود و فقط از خاك کشور ثالث جهت رسیدن به مقصد خود عبور نماید .

اما ترانزیت ریلی از انواع ترانزیت است و ایران به لحاظ شکل خاص شبکه ریلی خود واتصال آن در مرز رازي به راه آهن ترکیه، در مرز جلفا به راه آهن ج. آذربایجان، در مرز سرخس به راه آهن ترکمنستان، در بندر امیرآباد به کشورهاي حوزه دریاي خزر، در بنادر عباس و امام خمینی به آبهاي آزاد بین المللی، پل ارتباطی شمال جنوب و شرق - غرب محسوب می شود.

نگاهي به كارنامه ديپلماسي دولت يازدهم نشاندهنده ذوب شدن يخ روابط با كشورهاي مختلف و توفيق در ايجاد فضاي باز سياسي، اقتصادي و تجاري است. اقدامات موثر در عرصه سياست خارجي، شرايط را براي توليد نبض تحرك و پويايي را در همه بخشها به ويژه بخش تجاري به ،« درهاي باز » مناسبتر فراهم كرده و سياست جريان انداخته است. اين تغيير و تحول تا حدي ملموس است كه وسوسه رابطه با ايران را در بين كشورهاي اروپايي ايجاد و پاي سياستمداران كهنه كار انگلستان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا را براي بهبود روابط به تهران باز كرد.

شرکت های حمل و نقل بین المللی که امروز معرفی می کنیم عبارتند از
مهبار ترابر
مسیر ابریشم ایرانیان
مژده ترابر
مهیار ایران
ماروس ترابر


وبسایت حمل کالا دات کام  جامعترین بانک اطلاعاتی در زمینه ی ترانزیت و حمل و نقل لجستیک کالا ، با ارائه جدیدترین اخبار و مقالات ساختمان حرفه ی حمل و نقل ، در خدمت مشتریان و بازدیدکننگان محترم خواهد بود .برای کسب اطلاعات بیشتر ، مشاوره رایگان و آنالیز شرکت ها با ما تماس بگیرید .


 :

 • وانت بار
 • باربری
 • محل تبلیغات شما
 • محک
 • عطارد
 • ترانزیت
 • کیانوش
 • کالج بار
 • افریقا
 • برو
 • ایران پیما
 • باربری بین المللی