حمل و نقل هوایی بین المللی : دریافت کنوانسیون مربوط به یکنواخت سازی برخی مقررات

در این مقاله به کنوانسیون یکنواخت سازی برخی مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی پرداخته می شود . شما می توانید با دانلود فایل پی دی اف مقاله آن را مطالعه کنید . در این مقاله حمل و نقل بین المللی شاهد مواردی از قبیل مقررات عمومی ، حمل و نقل انجام شده توسط دولت ، حمل و نقل اشیا پستی ، محتویات راه نامه هوایی یا رسید بار ، سند مربوط به طبیعت کالا ، توصیف راهنامه هوایی ، حق تصرف کالا ، تحویل کالا ، تشریفات مربوط به گمرک ، مسئولیت متصدی حمل و نقل یا کریر ، خسارت احتمالی ، تبدیل واحد های پولی ، حمل و نقل مرکب و مسئولیت های متقابل هستیم .
این مقاله حمل و نقل بین المللی توسط عليرضا محمدزاده وادقاني و ماشاءالله بناء نياسري ترجمه شده است و در بخش کتابخانه وبسایت تبیان دات نت ارائه شده است . بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد ، پراکنده و در مواقعی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حا مناسب می باشد .
مبحث حمل و نقل هوایی نیز تا به حال از این قاعده مستثنی نمانده است . از تاریخ 12 اکتبر 1929 یعنی زمان تصویب کنوانسیون برخی مقررات راجع به حمل و نقل بین المللی هوایی معروف یه کنوانسیون ورشو تا 28 می 1999 زمان تصویب برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی معروف به کنوانسیون مونترال ، در این مبحث اصلاحیه های متعدد وضع و به اجرا درآمده است . این کنوانسیون ها برای از بین بردن هر گونه ناهماهنگی در ساختمان حرفه ی ترابری هوایی بین المللی به کار گرفته می شوند .
برای مطالعه بهتر این مقاله آشنایی با واژگان کلیدی از قبیل متصدی حمل و نقل هوایی ، مسئولیت ، غرامت ، راهنامه هوایی ،ارسال کننده ، مسافر ، متصدی حمل و نقل واقعی و متصدی حمل و نقل قراردادی به ما یاری می نماید .
دول عضو این کنوانسیون :
با تایید سهم به سزای کنوانسیون ورشو ، راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی در 12 اکتبر 1929 این کنوانسیون ورشو نامیده می شود و سایر اسناد مرتبط با آن که برای هماهنگ کردن حقوق بین المللی خصوصی هوایی تدوین شده است . با توجه به لزوم روزآمد کردن و تجدید نظر در کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط به آن نیاز به پروکل های کارآمد در فرایند باربری هوایی هستیم . با توجه به اهمیت تامین منافع مصرف کنندگان در حمل و نقل بین المللی هوایی و نیاز به پرداخت غرامتی منصفانه که مبتنی بر اصل لزوم جبران خسارت می باشد ، نیاز به استراتژی خوبی در هنگام ایجاد خسارت احتمالی داریم .
با تایید مطلوبیت تامین توسعه منظم عملیات حمل و نقل هوایی بین المللی ، و انتقال آسان مسافر ، بار همراه مسافر و کالا مطابق با اصول و اهداف کنوانسیون هواپیمایی کشوری مصوب 7 دسامبر 1944 شیکاگو ، ترانزیت هوایی کالا از مقررات مشخصی که بر این فرایند ها تاثیرگذار است ، پیروی می کند .
در ماده اول این مقاله به قلمرو اجرایی پرداخته می شود . این کنوانسیون بر هر حمل و نقل بین المللی مسافر ، بار همراه مسافر یا کالا که به وسیله ی ناوگان هواپیما در مقابل اجرت انجام می گیرد ، حاکم است . همچنین این کنوانسیون بر حمل و نقل مجانی که به وسیله هواپیما و توسط یک موسسه ی حمل و نقل هوایی انجام می گیرد ، حاکم است .
از نظر این کنوانسیون واژه حمل و نقل بین المللی به هر حمل و نقلی اطلاق می شود که مطابق توافق طرفین ، مبدا و مقصد ، اعم از اینکه انقطاع در مسیر یا انتقال محموله از یک وسیله به وسیله دیگر صورت گیرد یا خیر ، در قلمرو دو دولت عضو کنوانسیون واقع شده باشد و یا اینکه مبدا و مقصد در قلمرو یک دولت عضو قرار داشته چنانچه توقف پیش بینی شده در قلمرو در دولت دیگر که حتی اگر عضو کنوانسیون نیست واقع شده باشد ، حمل و نقل فاقد چنین توقفی بین دو نقطه در سرزمین یک دولت عضو از نظر این کنوانسیون حمل و نقل بین المللی به شمار نمی رود .
در ساختمان حرفه باربری حجم و ابعاد کالا در تعیین روش و قیمت مناسب تاثیرگذار است . در واقع قبل از ترابری فیزیکی کالا به بررسی روش های لجستیک برای ایجاد بهترین سرویس به مشتریان نیازمند هستیم . ترانزیت کالا با استفاده از هواپیما روشی سریع است و از امنیت بالایی برخوردار است .
در زیر قادر به دریافت اصل مقاله که در وبسایت تبیان ارائه شده است ، خواهید بود .
اصل مقاله
معرفی شرکت های حمل و نقل بین المللی :
شرکت حمل و نقل بین المللی یکتا ترابر آسان
شرکت یدک رود
شرکت ترابری بین المللی خلیج فارس
شرکت حمل و نقل بین المللی تیرداد سپهر
کمپانی حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر