محل تبلیغات شما

حمل و نقل ریلی داخلی : بررسی تعرفه های حمل کالای نفتی و انواع واگن ها

در این نوشته ، برگرفته از راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، تعرفه های حمل و نقل داخلی ریلی در حوزه ی مواد نفتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و تعرفه ی بهره برداری بر اساس استفاده از واگن ها بررسی می شوند .

تعرفه بهره برداري راه آهن جهت مواد نفتي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي

تعرفه بهره برداري راه آهن بر اساس انواع واگن از مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

در ستون تعرفه بهره برداري بر حسب تن كيلومتر تعرفه حمل مرتبط با حق دسترسي و ديزل مي باشد كه تعرفه مالك واگن تحت عنوان حق مالكانه پس از مذاكرات بين صاحب كالا و صاحب واگن (شركت هاي حمل و نقل ريلي) به آن اضافه مي شود.

تعرفه دوم دسترسي واگن ها در سال ۹۱ از مورخ ۱۶/۹/۹۱

تعرفه اول دسترسي واگن ها در سال ۹۱ از مورخ ۱۳/۸/۹۱

 تعرفه دسترسي واگن ها در سال ۹۰

یکی از مهمترین بخش های حمل و نقل کالا ، صنعت سازنده زیرساخت های آن است . با توجه به پیشرفت ها و توسعه صنعت در جوامع بین المللی امروزه ترانزیت کالا از نقطه ای در یک کشور به نقطه دیگری در یک کشور دیگر به سادگی به خاطر وجود زیرساخت های ترابری و قوانین و مقررات بین المللی امکان پذیر گشته است .

در زیر فایل PDF مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی را مشاهده می نمایید .

http://www.rai.ir/dorsapax/data/sub_0/file/forsatsarmaye2.pdf

در این نوشته که توسط دفتر سرمایه گذاری در اقتصاد حمل و نقل ارائه گشته است به قوانین و مقررات ، حدود اختیارات و مسئولیت ها ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و مسئولیت  مصوبات مرتبط با مشارکت و سرمایه گذاری و نقش ذینفعان در بخش های مشارکتی و سرمایه گذاری حمل ونقل ریلی اشاره می شود . 

گرد آوری این اثر توسط 3 مرجع رسمی سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سایت اطلاع رسانی دولت، روزنامه رسمي کشور انجام شده است .

این نوشته به سیاست های کلی نظام در حمل و نقل اشاره می کند . در این زمینه مصوبات مجلس شورای اسلامی ، مصوبا هیات وزیران  و مصوبات شورای اقتصاد ، هیئت امنای صندوق توسعه ملی ، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، و مصوبات مصوبات هیئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا. اعلام گشته است  . 

 

In this paper, presented by the Investment Finance Office in the transportation economy, the rules and regulations, the scope of powers and responsibilities, regulations, guidelines and responsibilities for approvals related to participation and investment and the role of stakeholders in the participating sectors , and Rail     transportation investment is mentioned.

Utility tariff per ton of kilometer is related to the right of access and diesel. The wagon owner's tariff as the owner's right after the negotiations between the owner of the goods and the owner of the carriage (rail transportation companies)

 • ترانزیت
 • برو
 • محل تبلیغات شما
 • کیانوش
 • باربری بین المللی
 • افریقا
 • عطارد
 • ایران پیما
 • وانت بار
 • کالج بار
 • باربری
 • محک