حمل و نقل بین المللی : راهنمای صادرات کالای تجاری

در این مقاله سعی می شود راهنمایی جامع ، عملی و کاربردی برای تجاری که قصد صادرات کالای خود را دارند ایجاد کنیم . عوامل زیادی در این زمینه دخیل هستند از جمله جنس کالا ، شرایط نگهداری کالا ، قیمت ها ، کالای صادراتی ، روش های ترکیب حمل و نقل بین المللی از جمله ریلی ، دریایی ، هوایی ، جاده ای (زمینی )  ، قوانین ترخیص گمرک و .....

شرکت های حمل و نقل بین المللی متعددی وجود دارند که اقدام به صادرات کالا می نمایند . قوانین صادرات و واردات 

 در این نوشته به دنبال شیوه ای نو و جدید برای آموزش صادرات کالا  می گردیم .  این راهنما نواقص کتابهای قدیمی را ندارد زیرا  دستورالعمل ها به صورت فعال به روز می شوند همچنین مطالب آن کاملا عملی بوده و توسط کارشناسان گمرکی تدوین گشته است .

ابتدا به بخشی از راهنمای صادرات اتقا بازرگانی که مراحل کار را توضیح داده است می پردازیم .

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از حساسیتهاي خاصی برخوردار است ، که عدم متوجه به آنها  می تواند سرمایه هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد . صادرات مانند هرگونه کسب و کار تجاري دیگر، نیازمند آشنایی با روشهاي علمی ، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی نیازمند آینده نگري ، برنامه ریزي است.   در صادرات کالا ، برای رسیدن کالا از کشور مبدا به مقصد ، فعالیت های متعددی انجام می شود . برخی از این فعالیت ها را دز ذیل توضیح می دهیم .

 بازاریابی : اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات  ، بازاریابی است.  بازاریابی یعنی شناختبازارهاي خارجی و راههاي نفوذ به آن که دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران ،جمع آوری اطلاعات و آمارهاي رسمی ، شرکت در نمایشگاههاي بین-المللی ، تماس با رایزنان بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق هاي بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی ومراکزي که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکانپذیر است. همچنین شناسائی کالاهاي رقیبو کیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهاي تبلیغاتی براي معرفی کالا نقشمهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.

صدور پروفرما ( پیش فاکتور) :  صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوي اطلاعات مربوط به  کالا و فروشنده آن می باشد براي خریدار ارسال نماید.  

تهیه و تدارك و بسته بندي : صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عملآمدهو شرایط محیطی نگهداری کالا بسته بندي نماید.

تعیین ارزش گمرکی:  ارزش گمرکی عبارتست از بهاي سیف ، بهاي خرید کالا در مبدأ به اضافههزینه بیمه و حمل و نقل و باربندي) و کلیه هزینههاي مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات وهمچنین حق استفاده از امتیاز نقشه ، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالاو سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روي سیاههخرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود .

کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط : پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدورکالا را از ارگان هایی مانند وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، کشاورزي ، بهداشت ، سازمان ملیاستاندارد و یا نهادهاي دیگر کسب نماید. دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارتبه شماره تلفن 22662611 پاسخگوي متقاضیان در خصوص مقررات بروز صادرات کشور میباشد.

اظهار کالا به گمرك:   در این مرحله کالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتیتنظیم و به گمرك ارائه می گردد.  پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروج پروانهصادراتی اخذ می گردد.

عقد قرارداد حمل و بیمه: صادرکننده با یکی از شرکتهاي معتبر حمل و نقل بین المللی قراردادحمل امضاء می کند وهمچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه میکند.

دریافت گواهی بازرسی کالا: این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسطمؤسساتی که موارد توافق

طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا: صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالاي خود را صادرو به تأیید اتاق

بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی در ازاي ارائه تصویر پروانه گمرکی، تصویر بارنامه حمل وتصویر فاکتور فروش گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود. لازم به ذکر است در حال حاضرصدور گواهی مبدا بصورت فرآیند الکترونیکی و از سامانه یکپارچه گواهی مبدأ اتاق بازرگانیایران صورت می گیرد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمائید.

 

ارسال کالا : صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل میدهد و شرکت مزبوربراساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرك بارگیري و به مقصد حمل می کند.

در حال حاضر هیچ مرکز آموزشی در کشور خدمات پشتیبانی مشاوره ای برای آموزش صادرات ایجاد نکرده است و این خدمات مختص مرکز مشاوره بازرگانی است .

 برای دریافت مقاله کامل Pdf به لینک زیر مراجعه نمایید .

راهنمای آغاز فعالیت صادرات

مراحل انجام صادرات

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف و حساسیتهاي خاصی برخوردار است ، در مقاله بالا ، مراحل صادرات کالا شامل بازاریابی ، صدور پروفرما پیش فاکتور ،  تهیه و تدارك و بسته بندي ، تعیین ارزش گمرکی ، کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط ، اظهار کالا به گمرك ، عقد قرارداد حمل و بیمه ، دریافت گواهی بازرسی کالا ، صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا و ارسال کالا می باشد .

تعرفه (حقوق ورودي)

تعرفه یا حقوق ورودي عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت ها به دلایل حمایتی یا مالی و یا ترکیبی از آنها از کالاها اخذ می کنند .

انواع تعرفه های صادرات کالا شامل تعرفه ارزشی ، تعرفه ثابت ، تعرفه مرکب ، تعرفه یک ستونه ، تعرفه دو ستونه و تعرفه سه ستونه می باشد .

فرایند حمل و نقل بین المللی کالای صادراتی توط شرکت های حمل و نقل بین المللی انجام می شود . این شرکت های با استفاده از مجوز های داخلی و بین المللی که دریافت می کنند اجازه ترانزیت کالا را خواهند داشت که شامل روش های لجستیک زمینی(جاده ای) ، دریایی ، هوایی و ریلی می شود .

در فایل زیر قادر به مشاهده مقررات و صادرات کالا که در سال 93 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است ، خواهید بود .

مقررات صادرات و واردات


سرفصل های دستورالعمل اجرایی صادرات کالا در سال 1396

1. دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی ( تاسیس شرکت بازرگانی یا فعالیت بصورت انفرادی ) 

2. جمع آوری مدارک لازم برای صادرات ( مدارک لازم برای تشریفات گمرکی توضیح داده می شود) 

3. روش های اخذ مجوزهای صادراتی ( مجوز دامپزشکی - مجوز بهداشت - جهاد کشاورزی و... ) 

4. تنظیم مدارک در سایت اظهارنامه گمرک الکترونیکی ( ارسال فایل های اموزش تکمیل فرمهای الکترونیکی اظهارنامه گمرکی و...) 

5.  محاسبه هزینه های گمرکی ( کل هزینه هایی که یک صادر کننده باید در گمرک پرداخت نماید ) 

6. نحوه دریافت گواهی مبداء ( از اتاق بازرگانی - هزینه صدور ان - نحوه بارگذاری ان در گمرک ) 

7. نحوه دریافت وجه کالای صادراتی ( از طریق گشایش ال سی - انتقال وجه از طریق صرافی) 

8. نحوه ضمانت دریافت وجه از خریدار خارجی ( راهنمایی برای دریافت وجه کالا با روش اطمینان دریافت وجه ) 

9. مراحل گشایش ال سی  صادراتی ( مدارک لازم برای گشایش ال سی برای دریافت وجه از طریق بانک) 

10 . آگاهی از اصطلاحات اینکوترمز ( شرایط تحویل کالا روی مرز - شرایط تحویل کالا در اسکله داخلی با خارجی ) 

11 . مقررات گمرکی برای صادرات ( عوارض صادراتی - تعیین تعرفه و.... ) 

12 . مالیات  کارت بازرگانی برای صادرات ( میزان مالیات بر کارت بازرگانی و راههای معافیت مالیاتی ) 

13 .عوامل کاربردی مهم برای موفقیت در ساختمان حرفه ی صادرات ( تولید صادراتی- روش تهیه کالا و.... ) 

14 . معرفی تولید کنندگان داخلی برای خرید کالای صادراتی 

15 .  میزان سرمایه لازم برای کار صادرات 
 

 

معرفی شرکت های حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی زنجیره

کمپانی حمل و نقل کالا سینا ترابر

شرکت حمل بین المللی کاسپین حمل آسیا

شرکت ترابری بین المللی یکتا ترابر آسان

شرکت حمل و نقل یدک رود