حمل و نقل کالای شهری به علت فاصله ی کوتاه تری که در پروسه حمل آن نسبت به حمل و نقل بین شهری و حمل ونقل بین المللی دارد از حساسیت کمتری برخوردار است . اما مشکلات و خطرات مخصوص خود را نیز دارد .
حطراتی که ممکن است در پروسه حمل و نقل کالای شهری به وجود بیایند عبارتند از :
1. سرقت یا دزدی کالا
2. مشکلاتی که به خاطر وضعیت آب و هوا به وجود می آیند .
3. تصادفات جاده ای یا بسته بندی نا مناسب که ممکن است باعث از بین رفتن کالا یا تخریب آنها شود .
4 . وجود یا عدم وجود بیمه و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن کالا که در جبران خسارت های وارده تأثیر خواهد داشت .

با توجه به بازخورد اقتصادی که این مشکلات در ساختمان حرفه ی حمل و نقل بین المللی به وجود می آورد ، به نظر می رسد که پیشرفت تکنولوژی ، استفاده از منابع موجود و برنامه ریزی های بلند مدت در توسعه حمل و نقل عمومی و حمل و نقل کالا در شهر ها امری ضروری می نماید .
در حال حاضر با عدم کفایت سیستم در مدیریت موجود موجب ایجاد فاصله ای تاریک بین تقااضا و عرضه امکانات حمل و نقل گردیده است .
 
 • ترانزیت
 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • حمل و نقل یاسمن
 • محل تبلیغات شما
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • حمل و نقل بین المللی
 • باربری
 • کاســــپـین حــــمل
 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • حمل و نقل
 • ترانزیت