حمل و نقل دریایی: انواع کشتی ها ،روش های رایج حمل کالای دریایی

اهمیت

بهترین کالا، اگر در وقت مناسب، در محل مناسب و در شرایط مناسب دریافت نشود؛ مطلوبیت نخواهد داشت. بنابراین، باید بین خریدار و حمل کننده همکاری و رابطه ی نزدیک وجود داشته باشد.

حمل کالا  در صورت های مختلفی همچون دریایی ، زمینی یا هوایی ، عامل مهمی است که هزینه های آن در رقابتی کردن فروش کالا تاثیر مستقیم دارد و کاهش هزینه حمل و سرعت انتقال و حمل کالا، یکی ازهدف های اساسی مدیران اقتصادی هر جامعه می باشد.

حمل و نقل دریایی مهم ترین روش مبادلات بین المللی است و به لحاظ حجم بسیار بالای جابجایی کالا و نیز صرفه اقتصادی یکی از مناسب ترین روش های حمل کالا می باشد.

انواع کشتی ها:

الف) کشتی ها از نظر مسیر حمل به انواع ذیل طبقه بندی می گردند؛

1 ) کشتی های لاینر ( خطوط منظم ) : این کشتی ها در خطوط دریایی مشخص و با برنامه معینی فعالیت می کنند.

2 ) کشتی های ترامپ ( خطوط نامنظم ) :   این کشتی ها در خطوط معینی فعالیت نمی کنند و محموله ها را به هر نقطه ای که صاحب کالا بخواهد حمل می کنند.

ب) کشتی ها از نظر نوع ساخت به انواع ذیل طبقه بندی می گردند؛

1) کشتی های حامل کالاهای عمومی ( جنرال کارگو ) : این کشتی ها، طوری ساخته شده اند که برای حمل ونقل کالاهای گوناگون قابل استفاده می باشند؛ به طور معمول در این کشتی ها، کالاها به صورت بسته بندی شده حمل می گردند.

الف) کشتی های  (HANDY SIZE) باظرفیت بارگیری 10000 تا 35000 تن

ب) کشتی های( (HANDY MAXباظرفیت بارگیری 35000 تا 50000 تن

ج) کشتی های (PANAMAX) دارای ظرفیت بارگیری حداکثر تناژ تعریف شده می باشند، زیرا سایز این کشتی ها عبارت است ازحداکثر اندازه ای که قادر است از کانال پاناما عبور نماید.

د) کشتی های (CAPE SIZE) این کشتی ها، به دلیل بزرگی بیش ازحد، قادر به عبور از کانال پاناما نبوده و برای گذر از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام مجبور هستند از دماغه هورن در جنوب کشور شیلی عبور کنند؛ کالای غالبی که این کشتی ها حمل می نمایند ذغال سنگ یا سنگ آهن می باشد.

 2) کشتی های فله بر مخصوص : طراحی این نوع کشتی ها به نحوی است که تنها می توانند یک یا دو نوع محموله را حمل نمایند؛ مانند کشتی های ویژه حمل شکر یا گندم یا سنگ های معدنی.

3 ) کشتی های (O.B.O ( :  این کشتی ها می توانند چند نوع محموله را حمل نمایند؛ هدف از ساخت آنها این است که در سفر برگشت بدون بار نباشند. این کشتی ها انواع محموله های فله از جمله نفت، سنگ معدنی و... را حمل می کنند.

4) کشتی های تانکر نفت: این کشتی ها برای حمل نفت و محمولات نفتی ساخته شده اند و سرعت بارگیری و تخلیه در این کشتی ها به دلیل استفاده از پمپ از کشتی های دیگر سریع تر است.

5 ) کشتی های (RO-RO  ) : این کشتی ها مجهز به سکوی مخصوص در قسمت جلو یا عقب یا پهلو به نام RAMP بوده و برای حمل وسایل نقلیه (حامل بار یا مسافر) مورد استفاده قرار می گیرند؛ این کشتی ها دارای طبقات مختلف و متحرک هستند تا از فضای آن حداکثر استفاده به عمل آید و وسایل نقلیه می توانند به طور مستقیم به این کشتی ها وارد و یا از آن خارج شوند.

- درحال حاضر، 4 دسته ی مشخص ازکشتی های RO-RO به شرح زیر وجود دارند:

الف)  RO-ROهای چند منظوره

ب) RO-ROهای مجهز به جرثقیل

ج) RO-ROهای حمل مسافر و کالا که به آنها RO-MAX هم گفته می شود.

د) RO-ROهایی که مختص حمل خودرو هستند ودر صنعت خودروسازی برای واردات و صادرات مورد استفاده قرار می گیرند که به آنها PURE CAR CARRIERS هم می گویند.

 

6) کشتی های کانتینربر: این کشتی ها برای حمل انواع محمولات با بسته بندی کانتینر ساخته شده اند، سهولت بارگیری و حمل کانتینر ها امتیاز مهمی به حساب می آید.

الف) کشتی های تغذیه کننده( (FEEDERبا ظرفیت بارگیری 100 تا 500 TEU

ب) کشتی های ( FEEDER MAX) با ظرفیت بارگیری500 تا 1000 TEU

ج) کشتی های (HANDY) با ظرفیت بارگیری1000 تا 2000 TEU

د) کشتی های (SUB PANAMAX) با ظرفیت بارگیری2000 تا 3000 TEU

ه) کشتی های  (PANAMAX) با ظرفیت بارگیری حداقل 3000 TEU

و) کشتی های (POST PANAMAX) با ظرفیت بارگیری بیش از4000 TEU

کانتینر: محفظه ای است فولادی یا آلومینیومی که برای حمل محمولات مختلف به شکل استاندارد شده به کار می رود.

مزایا: به وسیله کانتینر حمل ونقل آسان می شود، محافظت کالا تامین می گردد، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد و می توان آن را با هر یک از وسایل نقلیه اعم از کشتی، کامیون یا راه آهن حمل نمود.

7) کشتی های چند منظوره ی جدید : (MULTI PURPOSE) این کشتی ها با توجه به انبارهای پهن و تجهیزاتی که دارند قادر به بارگیری و حمل انواع کالاهای فله، کالاهای عمومی، خودرو و کانتینر می باشند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بیمه کشتی ،مفاهیم اولیه انواع بارنامه ، تاریخچه حمل و نقل دریایی ، تذکرات ، خطرات و مشکلات متداول جزئیات پوشش بیمه کشتی و .... لینک زیر را کلیک کنید .
حمل و نقل دریایی : " آنالیز ساختمان حرفه ی حمل و نقل دریایی " ​

 

تعاریف و اصطلاحات:

متصدی حمل   : (CARRIER) شخصی است حقیقی یا حقوقی که در مقابل دریافت اجرت یا کارمزد، حمل کالا یا مسافر را از محلی به محل دیگر با وسیله حمل شخصی بر عهده می گیرد.

کارگزار حمل  : (FORWARDER) شخصی است حقیقی یا حقوقی که در مقابل دریافت اجرت یا کارمزد، حمل ونقل کالارا از ابتدا تا انتها برنامه ریزی می کند.

بارنامه تمیز :  (CLEAN) بارنامه ای است که مشروط نبوده وتوضیحات نداشته باشد.

بارنامه بیات : (STALE) بارنامه ای است که در هنگام ارائه به بانک بیشتر از 21روز تقریبی از صدورش گذشته باشد و این بارنامه موجبات عدم پرداخت را در بر دارد. (به شرط موافقت خریدار قابل پرداخت خواهد بود.)

4)  : PARTIAL SHIPMENT مجاز بودن حمل به دفعات کالای یک اعتبار.

5)  : TRANS SHIPMENT مجاز بودن انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر.