قوانین و بخشنامه های کسب و کار حمل و نقل بین المللیسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در وبسایت خود "آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین امللی کالا" را ارائه کرده است که در پایان همین مقاله قادر به دریافت آن به صورت فابل
PDF خواهید بود .
اطلاعات زیر مطالب مفید و کلیدی هستند که به صورت معمول استفاده می شوند.

شرکت حمل و نقل بین المللی چیست ؟

شرکت حمل و نقل بین المللی با هدف جابجایی کالا از داخل کشور به سایر کشورها ، با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کشور ها صورت می گیرد.

شرکت حمل و نقل بین المللی که در این آیین نامه اختصارا" شرکت نماینده می شود عبارتست از یک

شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری،

کریری و یا تواما تشکیل خواهد شد.

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی چیست؟

1.      ارائه اساسنامه شرکت در 3 نسخه

2.      ارائه شرکت نامه کمپانی در 3 نسخه

3.      ارائه اظهارنامه ارگان در 3 نسخه

4.      ارائه اولین صورت جلسه مجمع عمومی مبنی بر انتخاب مدیر عامل و معرفی امضاهای مجاز و سایر تصمیمات متاخذه در 3 نسخه

5.      درج کامل مشخصات شامل نشانی و محل سکونت فعلی مدیرعامل ، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و شماره تلفن آنها

6.      کپی برابر اصل همه صفحات شناسنامه اعضا و کارت ملی

7.      داشتن گواهی عدم سوء سابقه اعتیاد به مواد مخدر و کارت پایان خدمت نظام وظیفه

8.      ارائه مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره

9.      ارائه اسناد رسمی دفتر کار و ارائه سند تلفن دفتر کار

10.  پس از ارسال مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی ، سهامداران ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره باید ظرف مدت 10 روز برای تنظیم فرم حضور در ایران با در دست داشتن شناسنامه ، کارت ملی و 2 قطعه عکس به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.

11.  .  پس از تكمیل پرونده و مورد تاييد قرار گرفتن دفتر كار و واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شماره 90036 به نام تسهيلات بانك ملي ايران شعبه وصال تهران نو، ‏با صدور مجوز ثبت شركت موافقت خواهد شد.‏

12.  پس از ارائه مدارك ثبتي و تطبيق آن با پيش نويس تاييد شده قبلي با صدور ‏مجوز فعاليت شركت موافقت خواهد شد.‏

محل مراجعه : همچون مورد قبل است.‏
محل مراجعه براي طرح اعتراض يا شكايت همچون مورد قبل است

توجه : از کلیه اسناد و مدارک باید کپی تهیه شوند و در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شوند.


موارد و شرایط
سپردن تعهد رسمی برای تأسیس شرکت حمل و نقل بین المللی کالا چیست؟

1.      عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

2.      نوشتن نام شركت در دو طرف وسيله نقليه شركت 

3.      انتخاب نام فارسي – ايراني و غير مشابه با نام ديگر شركتهاي حمل و نقل ‏(براي جلوگيري از دوباره‌كاري در ابتدا نام شركت با واحد امور شركتها هماهنگ شود، سپس در اداره ثبت شركتها ذخيره گردد.)‏

4.      ارسال يك نسخه كامل از مدارك ثبتي و آگهي تاسيس شركت كه به تاييد اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري رسيده باشد ظرف مدت 15 روز از تاريخ ثبت.‏

5.      تعهد رسمي هيئت موسس و مدير عامل منتخب مبني بر ارسال آمار فعاليت شركت هر شش ماه يك بار (پايان ماههاي شهريور و اسفند)‏

6.      تعهد رسمي هيئت موسس مبني بر اجراي كليه دستورالعملهاي صادره از طرف سازمان حمل و نقل.‏

7.      تعهد رسمي هيئت موسس مبني بر اينكه هرگونه تغييرات در شركت قبل از اعلام به اداره ثبت شركتها با اطلاع و كسب نظر قبلي از سازمان حمل ونقل (واحد مربوط) انجام پذيرد.‏

8.      تعهد رسمي از طرف هيئت موسس مبني بر اينكه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت در هيچ يك از ادارات و موسسات دولتي شاغل نيستند.‏

شرایط مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی چیست؟ :

1.      تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2.      متدين به يكي از اديان رسمي كشور

3.      نداشتن سوء پيشينه کیفری

4.      نداشتن اعتياد به مواد مخدر

5.      پایان خدمت سربازي يا معافيت دائم از خدمت وظيفه

6.      داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه

7.      داشتن حداقل 25 سال تمام

8.      داشتن 5 سال سابقه كار در زمينه حمل و نقل بين المللي كه به يكي از راههاي زير احراز خواهد شد:‏

الف) تاييد سازمان يا وزارتخانه مربوط براي سابقه كار دولتي
ب) تاييد سازمان تامين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه 
ج) روزنامه رسمي كشور

يا: داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر با دو سال سابقه كار
يا: داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي تخصصي حمل و نقل ، مديريت بازرگاني، مديريت اداري، بيمه و بانكداري، گمرك، اقتصاد وترافيك ، بدون سابقه كار

9.      داشتن گواهي گذراندن دوره مديريت حمل و نقل بين المللي

10.  عدم اشتغال در شغل در ساير شركتها (توضيح اينكه مدير عامل شركت حمل ونقل بين المللي نمي تواند در ساير شركتها در سمت مدير عامل باشد.)‏

تعریف اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه و کلمات رایج در قوانین تجارت و کسب و کار حمل و نقل بین المللی :

حمل و نقل بین المللی کالا :

حمل و نقل بین المللی کالا عبارت است از جابجایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن

شرکت حمل و نقل بین المللی :

شرکت حمل و نقل بین المللی که در این آیین نامه اختصارا" شرکت نماینده می شود عبارتست از یک

شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری،

کریری و یا تواما " تشکیل خواهد شد.

فعالیت فورواردری :

فعالیت فورواردری عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه های مختلف زمینی،

هوایی ، دریایی و یا ترکیبی از آنها و همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه

صادره و قراردادهای منعقده .

فعالیت کریری بین المللی:

فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یکی از

شیوه های حمل وطبق قرارداد حمل

فعالیت کارگزاری بین المللی:

فعالیت کارگزاری عبارت است از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بی نالمللی کالا به نمایندگی از

طرف یک شرکت .

مشتری :

عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی که با شرکت برای جابجایی کالا قرارداد منعقد می نماید.

بارنامه :

سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر

می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه ( مبدا حمل ) به نقطه دیگر ( مقصد حمل ) با وسیله

حمل مورد توافق ( کشتی  کامیون  راه آهن  هواپیما و یا ترکیبی از آنها ) در مقابل کرایه حمل معین

می باشد.

راهنامه :

سندی است غیرقابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد می گردد در قبال کرایه ، محموله یک

وسیله نقلیه را از مبداء تا مقصد ، حمل و تحویل گیرنده نماید.

ترخیصیه :

سندی است که بموجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، صاحب کالا جهت ترخیص کالا به

گمرک معرفی شود.

ترانزیت خارجی :

ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور

ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از

قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا" از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی

کشور خارج می گردد.

کالای خطرناک :

ADR دفترچه طبقه بندی کالاهای خطرناک ) و ) IMDG عبارتست از کالایی که طبق طبقه بندی

خطرناک محسوب گردیده باشد.

فوروارد :

شخص حقوقی ( شرکت ) است که قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می نماید. شرکتهایی که

طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرار می گیرند فورواردر محسوب می شوند.

کریر یا   حمل کننده :

شخص حقوقی ( شرکتی )است که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کالا و با قبول

انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متعهد می گردد.

راننده تحت پوشش :

شخص حقیقی واجد شرایط رانندگی در حمل و نقل بی نالمللی است که به منظور فعالیت در امر حمل و

نقل بین المللی کالا و وابستگی به شرکت معینی ، با یکی از شرکتها قرارداد همکاری منعقد می نماید.

کالای گران قیمت :

اقلام یا اجناس گران قیمت عبارت از شمش طلا ، مسکوکات ، اسناد بهادار و قابل معامله ، سنگهای

قیمتی ، اجناس عتیقه ، عکس و نقاشی و آثار هنری و اقلام مشابه

 

An international shipping company with the aim of moving goods from the interior to other countries, in accordance with the laws and regulations of the ruling countries.

The international shipping company, which is referred to as "the company" in this regulation, is one
The legal personality for the purpose of operating an international cargo transportation operation, including forwarding activities,
Carrier or Tama will be formed.


آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین امللی کالا