لیست شرکت های حمل و نقل بین المللی واقع در دبی

برای اطلاعات بیشتر در زمینه معرفی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در شیوه های مختلف می توانید به وبسایت منبع مراجعه کنید . در این وبسایت لیست شرکت های لجستیک در تور دبی با شماره تلفن، آدرس و توضیحات شرکت آورده شده است .

 

 

1. Project Cargo by Bridgeway Shipping & Clearing Services LLC

تلفن :97148861170+
آدرس:
P.O. Box: 8109, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

 

2.Sea Freight by Bridgeway Shipping & Clearing Services LLC
تلفن:97148861170+
آدرس:P.O. Box: 8109, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
ادامه...
3.Air Freight by Bridgeway Shipping & Clearing Services LLC
تلفن:97148861170+
آدرس:

P.O. Box: 8109, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

توضیحات...
4. Warehousing Solutions by Dispatch Freight Broker LLC
تلفن:97144290322+
آدرس:Prism Tower 6th floor office no 610, Business bay, Dubai, United Arab Emirates
توضیحات...
5.Packing Solutions by Dispatch Freight Broker LLC
تلفن :97144290322+
آدرس:Prism Tower 6th floor office no 610, Business bay, Dubai, United Arab Emirates
توضیحات...
6.International Freight Solutions by Dispatch Freight Broker LLC
تلفن:97144290322+
آدرس:P.O. Box: 8109, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
توضیحات...
7.Domestic Freight Solutions by Dispatch Freight Broker LLC
تلفن:97144290322+
آدرس:Prism Tower 6th floor office no 610, Business bay, Dubai, United Arab Emirates
توضیحات...
8.Warehousing by International Maritime Logistics Jebel Ali
تلفن:97148861222+
آدرس:Plot S 10416, South Zone Jebel Ali Free Trade Zone, P.O. Box: 7100, Dubai, United Arab Emirates
توضیحات...
9.Warehousing by International Maritime and Aviation LLC Cargo Village
تلفن:97142834575+
آدرس:CV - Mega Terminal F 1548, Cargo Village, P.O. Box: 7100, Dubai, United Arab Emirates
10.Packing Services by International Maritime and Aviation LLC Cargo Village
تلفن:97142834575+
آدرس:CV - Mega Terminal F 1548, Cargo Village, P.O. Box: 7100, Dubai, United Arab Emirates