لیست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای گرایش های مربوط به رشته ی حمل و نقل در کشور

در این مقاله ، لیست مراکز عالی دارای گرایش های مربوط به رشته حمل و نقل در کشور ایران که توسط وزارت راه و شهرسازی و با نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل بین المللی انجام شده است . 

حمل و نقل بین المللی امروزه به سازمان های زیادی با تجهیزات سطح میلیارد تومان ، در حال جابجایی میلیون ها تن از انواع کالا با ابعاد و استفاده های گوناگون می باشد . عوامل زیادی نقش دارند تا بار ترانزیت شود .ساختمان حرفه ی حمل و نقل بین المللی شامل کارشناسانی در رشته های مختلف می شود که کریر و فورواردر جزئی از آن است .

لیست زیر مراکز آموزش عالی ترابری را معرفی می کند . این مراکز آموزش عالی رشته های لازم برای بارفرابری کشور ایران را ارائه می دهند . رشته های مرتبط با امور ترانزیت با عنوان مهندسی عمران در گرایش های برنامه ریزی حمل و نقل و راه و ترابری در این لیست ارائه شده است . 

 

International shipping Today, many organizations with a billion USD equipment are moving millions of different types of goods with different dimensions and uses

Getting complete and accurate information at the stages of the shipping process including flooding and carrier activities