• قانون مجوز فعالیت شرکت های حمل و نقل دریایی

  قانون مجوز فعالیت شرکت های حمل و نقل دریایی

  در این مقاله ،به آیین‌نامه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی) که توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است ، می پردازیم . این رشته از مقررات در 9 ماده تعریف می شود که عبارتند از :تعاریف ، وظایف و مسئولیت های شرکت ، شرایط شرکت ، تطبیق شرایط و الزامات شرکت ، شرایط عمومی مدیر عامل و مدیر فنی ، شرایط حرفه ای مدیر فنی و مدیر شعبه ، شرایط و الزامات مدیران ، نظارت و صدور مجوز فعالیت .


 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • حمل و نقل یاسمن
 • حمل و نقل بین المللی
 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • ترانزیت
 • ترانزیت
 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • محل تبلیغات شما
 • کاســــپـین حــــمل
 • باربری
 • حمل و نقل