• صادرات : آشنایی با ساختمان تجارت صادرات زمینی(جاده ای) کالا

  صادرات : آشنایی با ساختمان تجارت صادرات زمینی(جاده ای) کالا

  صادرات کالا متشکل از مراحل مختلفی است . یکی از مسائل مهم در ترانزیت کالای صادراتی ، استفاده صحیح از ناوگان های حمل و نقل است . در این مقاله با صادرات کالا با استفاده از ناوگان حمل و نقل بین المللی زمینی (جاده ای) می پردازیم . مراحل صدور کالا از طریق کریدور های بین المللی  شامل بازاریابی ، کسب مجوز صدور از ارگان ها و سازمان های ذی ربط ، تعیین قیمت و ... می باشد .


 • حمل و نقل
 • ترانزیت
 • ترانزیت
 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • حمل و نقل یاسمن
 • کاســــپـین حــــمل
 • باربری
 • محل تبلیغات شما
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • حمل و نقل بین المللی