• بارنامه در حمل و نقل دریایی

  بارنامه در حمل و نقل دریایی

  بارنامه سندی می باشد که توسط شرکت حمل کالا صادر می گردد . صدور این سند به این مفهوم است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته شده است . بارنامه به صورت اوراق چاپی در حقوق تجارت اشاره شده است.
  در این نوشته ، مختصری به انواع بارنامه های دریایی و نحوه تنظیم آن می پردازیم.


 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • محل تبلیغات شما
 • ترانزیت
 • باربری
 • حمل و نقل بین المللی
 • کاســــپـین حــــمل
 • ترانزیت
 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • حمل و نقل
 • حمل و نقل یاسمن