• حمل و نقل بین المللی : ضرورت کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات

  ساختمان حرفه ی حمل و نقل بین المللی از اجزای متعددی تشکیل می شود . برای رسیدن کالا از فروشنده به مشتری در کشور دیگر مراحل خاص و قوانین و مقررات مشخصی باید رعایت شوند . یکی از اجزای مهم این حرفه ترخیص کالا می باشد که تابع قوانین گمرکی است . با توجه به مهم بودن المان زمان در ترانزیت لجستیک کالا هموار سازی قوانین و فرآیند ترخیص به منظور کاهش این زمان امری ضروری می نماید .

 • ترانزیت
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • ترانزیت
 • حمل و نقل
 • باربری
 • حمل و نقل یاسمن
 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • کاســــپـین حــــمل
 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • حمل و نقل بین المللی
 • محل تبلیغات شما