حمل و نقل زمینی : سن استهلاک کامیون در کارگروه نحوه اجرای تن‌کیلومتر قطعی شد

با توجه به اخبار حمل و نقل زمینی ، نماینده کامیونداران در جمع کارگروه تعیین نحوه اجرای تن کیلومتر گفت : بر اساس فرمول نهایی شده، میانگین عمر هر کامیون 15 سال، عمر مفید 10 سال و و 25 سالگی ،  سن استهلاک و خروج کامیون از چرخه حمل و نقل قرار داده شد .

مالک نخعی نماینده کامیونداران حرفه ی حمل و نقل جاده ای(زمینی) در کارگروه تعیین نحوه اجرای تن‌کیلومتر در مصاحبه ای به تشریح جدیدترین مرحله از پیشرفت مذاکرات در کارگروه بر سر موضوع تن‌-کیلومتر پرداخت

وی  گفت: برای تعیین  پارامترمهم دوره استهلاک ناوگان کامیونی در جلسه کارگروه به تفاهم رسیدیم.

ایشان در ادامه گفت : ما برای مستهلک کردن سرمایه و پرداخت سود مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش کامیون‌دارای دنبال یک فرمول بودیم که قبل‌تر نتوانسته بودیم به اجماع درباره آن برسیم.

مالک نخعی با توضیح اینکه هر کامیون صفری که وارد چرخه حمل ‌و نقل کالا شود یک دوره استفاده دارد ، گفت: مستهلک کردن این دوره محل تردید بود که در جلسه کارگروه به این نتیجه رسیده شد که ابتدا میانگین سنی ناوگان مشخص شود و بعد تصمیم‌گیری کنیم.

این کامیون‌دار و فعال حمل‌ونقل گفت : بر اساس فرمول نهایی شده، میانگین عمر هر کامیون 15 سال، عمر مفید 10 سال و و 25 سالگی را سن استهلاک و خروج کامیون از چرخه حمل و نقل قرار داده شد .

او در خصوص اهمیت این فرمول و تأثیر آن در پیشبرد اجرای طرح تن کیلومتر، اظهار کرد : لازم بود که این فرمول را مشخص می‌کردیم و نرخ‌های بازگشت را در آن لحاظ کنیم تا به عدد سوددهی برسیم.

 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • باربری
 • ترانزیت
 • محل تبلیغات شما
 • حمل و نقل یاسمن
 • ترانزیت
 • حمل و نقل بین المللی
 • حمل و نقل
 • کاســــپـین حــــمل