حمل جاده ای : " رشد 10 درصدی در افزایش تردد چهارمحال بختیاری "

منوچهر سلمان زاده ظهر روز  چهارشنبه در جمع خبرنگار های چهارمحال و بختیاری با اشاره به رشد ۱۰ درصدی افزایش تردد در جاده های چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: تصادفات جاده ای در این استان افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: استاندارد سازی جاده ها و ایمن سازی جاده های استان از اهداف اصلی این سازمان می باشد.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: احداث مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پنج مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در این استان در حال احداث است.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی فرصت استراحت را برای رانندگان فراهم می کنند و این امر نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای دارد.

 • باربری
 • حمل و نقل بین المللی
 • ترانزیت
 • ترانزیت
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • محل تبلیغات شما
 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • حمل و نقل یاسمن
 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • کاســــپـین حــــمل
 • حمل و نقل