حمل و نقل دریایی : " افزایش ظرفیت ناوگان مسافری حمل و نقل هرمزگان "مدیرعامل شرکت  تعاونی شناورداران بندرعباس  ، اسماعیل اصلاحی اظهار کرد: با اضافه شدن این سه شناور، تعداد شناورهای فعال در حوزه مسافری مرکز استان هرمزگان که اصلی ترین مسیرهای کشور نیز محسوب می شود، به  47 فروند افزایش یافته است.
وی افزود: "سورو بندر"، "امین گستر" و "اقبال دریا" نام سه شناور جدید الحاقی به ناوگان مسافری کشور است.
مدیرعامل شرکت تعاونی شناورداران بندرعباس اضافه کرد: ظرفیت شناور سورو بندر 180 نفر، امین گستر  119 و اقبال دریا 1200 نفر است و بر این اساس، تعداد ظرفیت مسافری دریایی به پنج هزار صندلی افزایش می یابد.
اصلاحی ادامه داد: شناور سورو بندر و اقبال دریا از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان و شناور امین گستر با تسهیلات سازمان بنادر با اعتبار سه میلیارد تومانی به این ناوگان اضافه شده است.

 

 • حمل و نقل یاسمن
 • کاســــپـین حــــمل
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • ترانزیت
 • حمل و نقل بین المللی
 • محل تبلیغات شما
 • حمل و نقل
 • حمل و نقل بین المللی ایران
 • باربری
 • ترانزیت
 • حمل و نقل کالا و خدمات