آبا تمیم گیتی

مدیر عامل:
تلفن:
051-38538922
استان:
خراسان رضوي
شهر:
مشهد
آدرس:
مشهد

خدمات

شرکت آبا تمیم گیتی ، ارائه دهنده خدمات حمل و نقل بین المللی در مشهد می باشد .این شرکت سرویس دهنده  لجستیک باربری بین المللی در وبسایت انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران معرفی شده است  .