کتاب آنلاین حمل و نقل ریلی

کتاب Railway Transportation: Policies, Technology and Perspectives یا  حمل و نقل ریلی: سیاست، فناوری و چشم انداز مجموعه ای از اطلاعات مفید حمل و نقل ریلی ، سیاست ها ، چشم انداز ها و فناوری حمل و نقل ریلی در مقیاس بین المللی را معرفی می کند. علاقه مندان به دریافت این کتاب می توانند از طریق لینک زیر به وبسایت novapublishers.com دسترسی داشته باشند. 
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ساختمان حرفه ی حمل و نقل ریلی به بخش اخبار و مقالات رجوع کنید .
انتقال به سایت کتابفروشی برای خرید آنلاین

Rail Transportation: Policies, Technology and Perspectives:  Railways, Politics, Prospects, and Rail Transport Technology Introduces International Railways Slowly The enthusiasts of this book can access the novapublishers.com website via the link below.