قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بین المللی چندوجهی کالا

ساختمان حرفه ی حمل و نقل بین المللی از زیرشاخه های فروانی تشکیل شده است که جنبه های مختلف سرویس دهی در آن از قبیل ابعاد کالا ، قوانین و مقررات ، انبارداری ،تکنولوژی ، بسته بندی که ایجاد شرایط مناسب برای حمل با وسایل نقلیه را میسر می کند .

حمل بین المللی کالا همیشه با استفاده از فقط و فقط یک وسیله نقلیه یا ناوگان میسر نیست . گاهی برای اینکه کالا در فرایند ترابری به مقصد نهایی برسد از چندین ناوگان مختلف دریایی ، ریلی ، زمینی و هوایی استفاده می شود . همچنین ممکن است کالا در انبار های مختلف متوقف شود که این موضوع در زمان تحویل کالا تاثیر گذار است .

حمل و نقل چند وجهی یا ترکیبی به مفهوم استفاده از دو یا چند ناوگان مختلف برای ارسال کالای صادراتی ، وارداتی یا ... از نقطه مبدا به نقطه مقصد است .

یکی از مسائل کلیدی و پراهمیت در تجارت حمل و نقل بین المللی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چنـدوجهی اسـت . کنوانسیونهای موجود راجع به ترانزیت ، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حمل ونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قـرارداد حمـل و نقـل چنـدوجهی قابـل اعمـال نیسـتند .

مقاله قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چند وجهی بین المللی کالا نوشته هیبت اله نژدی منش و سمانه لله گانی را از  اینجا  دانلود نمایید.

توسعه متوازن در بخش حمل و نقل به صورتی که در تمامی شیوه‌های لجستیک به افزایش امنیت ملی و افزایش پتانسیل های کشور می‌انجامد و زمینه ساز توسعه سیاسی و اجتماعی خواهد بود .

یکی از مسائلی که برای توسعه این حرفه مفید است ، برگزاری همایش ها و اجماع افراد مسئول به منظور ایجاد تحقیقات گسترده ، جمع آوری مستندات و پیشنهادات اجرایی است .

حمل کالا به طور کلی به 4 دسته دریایی ، هوایی ، زمینی(جاده ای) و ریلی تقسیم می شود . از آنجاییکه هیچ کنوانسیون لازم الاجرای بین المللی خاصی که در سـطح بـین الملـل پذیرفتـه شـده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد ، بنابراین ، تشخیص این که در یـک دعـوای حقوقی ، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست.

همواره یکی از مزیت‌های ویژه کشورمان قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیت جهان و اتصال شرق به غرب و جنوب به شمال بوده است. مزیتی که سرزمین ما از گذشته متمدنانه خود همواره از طریق راه ابریشم و دسترسی به آب‌های آزاد از آن بهره‌مند بوده است . امروزه نیز قابلیت این وجود دارد که با رفع موانع و تقویت توانمندی‌ها دستکم به میزان درآمدهای نفتی عایداتی برای کشور داشته باشد.

 حمل و نقل بین المللی شریان حیاتی یک تجارت است . یک از ابزار بسته بندی کالا که مخصوصا برای حمل و نقل دریایی در حجم و ابعاد بالا استفاده می شود کانتینر است.  در دهه 1950 ارسال کنندگان کالا استفاده از کانتینرها را شروع کردند .

عملیات کارآمد شیوه های مختلف حمل و نقل کالا و ارتباط بین مکان‌های مختلف در ترابری کالا ، کاهش موانع و حذف نهادهای موازی شده و همچنین ساده سازی رژیم‌های قانونی موجود در کشور را بدنبال خود دارد و شرط ضروری اجرای موثر عملیات حمل و نقل چند وجهی است.

استفاده از کانتینرها سبب کاهش دزديهاي جزئی از محموله در خلال حمل و همچنین کاهش زمان بارگیري و تخلیه می شود  . کانتینر ابزاري را فراهم نمود که به وسیله آن محموله را میتوان به وسیله همه شیوه هاي حمل جا به جا نمود .

با وجود اینکه قوانین حمل و نقل بین المللی به طور خاص برای هر یک از روش های ترانزیت لجستیک کاربرد دارند برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حمل ونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهاي حمل ونقل یک وجهی را در مورد دعواي مورد بحث میتوان حاکم دانست .

رویه حمل و نقل چندوجهی در واقع یک از محصولات انقلاب کانتینر بوده است که با توسعه کشتیهاي شناورهاي RO-ROچندمنظوره و حمل کامیون ها در این شناورها ، به عنوان پل ارتباطی خشکی به دریا و برعکس ، ایجاد شد.

عملیات زیادی وجود دارند که در توسعه و نگهداری این صنعت کارآمد نقش ایفا می کنند . برای مثال تصویب مقررات تسهیلات تجاری ، ایجاد همکاری بین بخش خصوصی و دولتی ، تحلیل و تسهیل فرآیند ها تجاری و استفاده از آخرین تکنولوژی روز برای پیشرفت آن ، توجه به پنجره واحد برای صادرات و واردات ، ترخیص و ارتباط بین بنادر کشور که اولویت در درجه اول بندر عباس است و پیروی از راهنمای های کمیسیون اقتصادی اروپا سازمان ملل و گمرک جهانی ، همگی می توانند عاملی برای توسعه و در نتیجه افزایش درآمد ملی و فردی باشند .

تجارت بینالمللی امروزه نیازمند آن است که کالاها در سریعترین زمان ممکن ، بدون تأخیر های غیرضروري و نامعقول ، از فروشنده به خریدار انتقال داده باشد . حمل کالا باید در عمل به صورت « درب به درب » و « دقیقاً به موقع » انجام شود ؛ بنابراین، حمل و نقل مؤثر باید منظور این است که کالاها باید به وسیله دو یا چند شیوه حمل و نقل (دریا ، هوا ، جاده ، کشتیرانی داخلی و ریلی) حمل شوند.

در این زمینه ، وزارت راه و شهرتسازی ، سازمان گمرک ، بیمه مرکزی و بانک مرکزی موظفند تمهیدات لازم را برای ایجاد بانک حمل‌ و نقل ، بیمه حمل و نقل و بارگنج و جذب سرمایه‌گذاری تجهیزات و ایستگاه‌های حمل و نقل چندوجهی در بندر، ترمینال و مرز در مسیر کریدورهای کشورمان فراهم نمایند.

فایل زیر شامل 41 راه برای تقویت ساختمان حرفه ی حمل چندوجهی کالا می باشد .

۴۱پیشنهاد برای تقویت ترانزیت و حمل ‌و نقل چندوجهی

 

معرفی شرکت های حمل و نقل چندوجهی و بین المللی کالا :

شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت

شرکت حمل و نقل بین المللی اسپاد ریل

شرکت حمل و نقل بین المللی مسیران

کمپانی حمل و نقل بین المللی مژده ترابر

شرکت حمل بین المللی کالا مروارید گستر ایرانیان