محل تبلیغات شما

منابع آزمون تأسیس شرکت حمل و نقل

این مقاله ، منابع آزمون تأسیس شرکت حمل و نقل را معرفی می کند . برای اینکه بتوانید مدیریت یک شرکت حمل و نقل بین المللی را به عهده بگیرید ، شرکت و قبولی در آزمون تأسیس شرکت حمل و نقل که توسط سازمان راهداری معرفی می شود و انجام سلسله مراتب دیگر در لیست کارهایتان می باشد  رشته های مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمل و نقل ، حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی ، زبان تخصصی ، حمل و نقل چند وجهی و ترانزیت و موارد دیگر مربوط به ساز و کار ترابری کالا و آموزش های لازم جهت توسعه و تشکیل سازمان حمل و نقل را می توانید در این وبسایت جستجو کنید . 

منابع آزمون را می توانید مستقیما از وبسایت رسمی سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای جستجو کنید . 

منابع آزمون دوره های پایه

مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمل و نقل (موضوع اقتصاد حمل و نقل، بازاریابی و مدیریت بازار در حمل و نقل):

1- اقتصاد حمل و نقل ،نوشته دكتر علی محمودی،نشر موسسه مطالعات و پزوهش های بازرگانی.

2- مدیریت بازرگانی، تالیف و ترجمه دكتر احمد روستا، دكترداورنوس،دكتر عبدالحمید ابراحیمی، نشر سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

3- مدیریت لجستیك حمل و نقل ، جزوه دانشگاه بین المللی چابهار.

مبانی سازمان و مدیریت با تایید بر حمل و نقل (موضوع منابع مدیریت شركت های حمل و نقل بین المللی ، آشنایی با تشكیلات حمل و نقل كشور، مدیریت پروژه در حمل و نقل، مدیریت استراتزیك در حمل و نقل):

1. سازمان و مدیریت، نوشته دكتر رضا نجف بیگی، نشر ترمه 

2. مبانی مدیریت سازمان با رویكرد تشكیلات حمل و نقل، جزوه دانشگاه بین المللی چابهار


حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی (موضوع شناخت مفاهیم اساسی حسابداری، شناخت صورتهای مالی، شناخت اقلام صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی):

1. اصول حسابداری (جلدهای اول و دوم)، نوشته مصطفی علی مدد و نظام الدین ملك آرایی، نشر مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسایرسی

2. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تالیف دكتر فض اله اكبری ، نشر مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسایرسی


زبان تخصصی (موضوع حمل و نقل و ترانزیت):

1-متون تخصصی حمل و نقل و ترانزیت ، جزوه دانشگاه بین المللی چابهار

ب) منابع آزمون دوره های اصلی

حمل و نقل چند وجهی و ترانزیت (موضوع حمل و نقل چندوجهی، ترانزیت):

1- بارفرابری II و حمل و نقل گذربردی (ترانزیت جاده)(مطابق با برنامه درسی فیاتا) بخش آموزش انجمن شركت های حمل و نقل بین المللی

2- قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی كالا و مسافر، بخش كالا، دفتر حقوقی و تدوین مقررات، نشر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

3- حمل و نقل بین المللی و ترانزیت(تاریخچه، مقررات قانونی، كارنه تیر، بخشنامه ها و ضمائم)-علی آزاده هرسینی – شركت حمل و نقل بین المللی پاكان ترابر، نشر وكیل1385

4- دوره آموزش حمل و نقل جاده ای بین المللی كالا - جلدهای اول و دوم(مطابق برنامه درسی آكادمی ایرو) نشر اتاق بازگانی و صنایع و معادن ایران

5- مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل) – فصل های سوم و چهارم و هفتم+مباحث برخورد مقررات قانون تجارت با قانون مدنی+ حمل و نقل در آینه ص311-338- نوشته توفیق عرفانی، نشر آثار اندیشه

6- آشنایی با سیستم های حمل و نقل كانتیرنری، جزوه دانشگاه بین المللی چابهار

7- حمل و نقل هوایی – مطابق با برنامه درسی فیاتا

آشنایی با سازمانها و كنوانسیونهای مرتبط با حمل و نقل جاده ای (موضوع آشنایی با سازمان های مرتبط با حمل و نقل بین المللی ، آشنایی با كنوانسیون های مرتبط با حمل و نقل بین المللی) :

1- آشنایی با كنوانسیونهای مرتبط با حمل و نقل جاده ای، نوشته غلامحسین امیری، نشر سازمان راهداری و حمل و جاده ای

2- آشنایی با سازمانهای مرتبط با حمل و نقل جاده ای، نوشته غلامحسین امیری، نشر سازمان راهداری و حمل و جاده ای

3- مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی(جاده - ریل) - فصل دوم-نوشته توفیق عرفانی، نشر آثار اندیشه

ضوابط حمل و نقل بار، ایمنی حمل، معاینه فنی و بسته بندی (موضوع سیستم های بسته بندی در تخلیه و بارگیری، ضوابط مهار بار، مقررات حمل بار،بارهای ترافیكی و مواد خطرناك):

1- آئین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربری جاده ای- معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری(پزوهشكده حمل و نقل)

2- آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناك (همراه با الحاقیه ها و ضمائم)- دفتر ایمنی و ترافیك، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سایتwww.rmto.ir ) )

3- اصول و ضوابط حمل و نقل بارهای عادی و ترافیكی در راهها+اصلاحیه - دفتر ایمنی و ترافیك، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سایتwww.rmto.ir ) )

4- آشنایی با سیتم های بسته بندی، تخلیه و بارگیری كالا، نوشته محمد جواد عطرچیان، نشر قلمرو آفتاب

اسناد، مدراك و قراردادهای حمل و نقل بین المللی (موضوع پرداخت در تجارت بین المللی اعتبارات اسنادی و مبادلات تهاتری - بارنامه و اسناد مورد نیاز وسایل باربری جاده ای در حمل و نقل بین المللی - اسناد و قراردادهای حمل و نقل بین المللی):

1- اینكوترمز 2000 – مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی، ترجمه مجید زندمیرآلاوند، سازمان تجارت جهانی – اتاق بازرگانی بین المللی – انتشارات گویش نو

2- راهنمای تكمیل فرم ها و اصول اسنادی(LC) و مجموعه اطلاعات بازرگان ی مورد نیاز در بازرگانی خارجی- وزارت بازرگانی

3- دوره آموزش حمل و نقل جاده ای بین المللی كالا، جلد اول(مطابق برنامه درسی آكادمی ایرو)، نشر اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

4- مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل) – فصل های پنجم،ششم،هشتم و نهم، نوشته توفیق عرفانی، نشر آثار اندیشه

مدیریت بندر چارترینگ، بیمه و بازرسی (موضوع بیمه و بازرسی كالا – مدیریت بندر، چارترینگ و بیمه دریایی):

1- بیمه و بازرسی كالا، جزوه گمرك جمهوری اسلامی ایران

2- بیمه (مطابق با برنامه درسی فیاتا) ، بخش آموزش انجمن شركت های حمل و نقل بین المللی

3- حمل و نقل دریایی، بخش دوم-(مطابق برنامه درسی فیاتا)

پیشرفت در آموزش یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کلیه امور و فعالیتهای یک جامعه  محسوب می شود . به همین دلیل است که یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ایمنی و حمل و نقل در کشورها به آموزش معنای عام آن اختصاص دارد .یک از دهه های مهم در راستای رسیدن به این مهم دهه 80 بود . در این دهه بسیاری از این قانون ها در مبحث شرکت های حمل و نقل بین المللی زیرسازی شد .

شرکت دانش بنیان پژوهشگران فن آور بــــرنا دارای مجوز از وزارت راه و ترابری ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و با نظارت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران افتخار دارد که به عنوان یکی از پیشگامان برگزاری دوره‌های آموزشی در بخش حمل و نقل جاده ای در برگزاری دوره های تخصصی متعدد به ارگانهای مختلف مربوطه اعم از مدیران و متصدیان شرکتها و موسسات حمل و نقل و رانندگان حرفه‌ای در بخش حمل و نقل جاده‌ای ،  کارشناسان پلیس راه کشور، کارشناسان سازمانهای راهداری و حمل و نقل استانها ، فعال می‌باشد.

ساختمان حرفه ی حمل کالا بین المللی از اجزا مختلفی تشکیل می شود . از ابعاد مختلف این رشته می توان حمل و مهار ایمن بار ، حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک ، اطول و ضوابط ابعاد و اوزان حمل و نقل بار ، قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای ، مهارت های رانندگی و اخلاق حرفه ای و مهمانداری را مثال زد .

از دیگر موارد مربوط به حرفه ی حمل و نقل هوایی می توان به اپراتور ها و تعمیرکار های بخش صنعتی حمل کالای هوایی اشاره کرد . در کشور ما ایران رسیدگی به بخش ترانزیت بین المللی و جزئیات بخش صنعتی می توان زیرساخت خوبی برای توسعه این بخش در زمینه های ترابری کالا و حمل و نقل عمومی و خصوصی مسافران  خواهد شد .

 

 گواهینامه معتبر دوره های آموزشی حمل و نقل جاده ای  ، علاوه بر روحیه تحقیق و بررسی ،  ترویج بخش آموزشی و افزایش سطح علمی و عملی حمل و نقل جاده ای برای رانندگان بخش باری و مسافری کشور برای شرکت کنندگان صادر می شود که امکان صدور کارت هوشمند برای رانندگان (بخش باری و مسافری) را فراهم می آورد . ضمنا کارت های هوشمند قابلیت تمدید و یا بعبارتی دیگر قابلیت شارژ مجدد هم دارند.

یکی از ارگان هایی که در این زمینه فعالیت زیادی انجام داده است ، انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران می باشد . این انجمن با برگزاری کلاسهای فیاتا ( Fiata ) ، به علاقمندان این رشته کمک خواهد کرد با ساختمان حرفه ی حمل و نقل بین المللی و داخلی و به طور کلی به اطلاعات لازم برای تحصیل و آموزش عالی رشته ترانزیت دسترسی داشته باشند .  CMR فراخوان قرارداد جدید ، فراخوان قرارداد بیمه ترانزیت و مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، و همچنین اساس نامه و نظامنامه می باشد .

وبسایت حمل کالا جامعترین بانک شرکت های حمل و نقل بین المللی به طور عام و حمل و نقل داخلی به طور خاص می باشد ، در این وبسایت قادر به کسب اطلاعات رسمی وزارت راه و شهرسازی ، لیست مشتریان و شرکت های ترانزیت بین المللی ، ترابری داخلی و ساختمان حرفه ی اتوبار ، بسته بندی در باربری شهری ، لیست دانشگاه ها و مراکز عالی دارای گرایش های مربوط به رشته ی حمل و نقل در کشور ،  مبانی مسولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و مقررات ترانشیپ کالا ، آسیب شناسی حمل و نقل هوایی ، قانون دسترسی آزاد و شبکه حمل و نقل ریلی ، و راهنمای شروع – به – پایان اسباب کشی را جستجو کنید .

یکی از مسائل دیگری که در این مقاله به آن اشاره می کنیم ثبت شرکت است ، ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی مراحل خاص خود را دارد که در مقالات گذشته بررسی کردیم . در ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی باید از مراحلی که اصولا توسط دولت راهبری می شود گذر کرد . این مهم معمولا با انتخاب مدیر عامل و آمار مالی و شیوه درآمدزایی شرکت صورت می پذیرد .

در حال حاضر علاقه مندان به پیگیری وضعیت ثبت شرکت خود می توانند به وبسایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضائیه به آدرس  irsherkat.ssaa.irمراجعه کنند . ً