قوانین حاکم بر حمل و نقل بین المللی

در این مقاله ، سعی بر این داریم تا قوانین حاکم بر ساز و کار حمل و نقل بین المللی ، و به صورت جزئی تر به ناوگان بخش های مختلف هوایی ، دریایی ، زمینی ،ریلی و یا حمل ترکیبی کالا که ترکیبی از این 4 حالت می باشد بپردازیم .
این کار با وجود تفاوت بسیاری که در قرارداد ها و ساختمان حرفه ی پروسه حمل و نقل وجود دارد و همچنین تغییراتی که به طور مداوم در این حرفه و قوانینش به وجود می آیند به توجه ویژه ای نیاز دارد .
در حال حاضر برای تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی روش های مشخصی وجود دارد ، برای اطلاعات بیشتر در این مورد آزمون های مدیریت عامل شرکت های حمل کالا به لینک زیر مراجعه کنید .
مسیر درست تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی


این فعالیت ها می توانند شامل خدمات کریری ، فورواردی یا غیره باشند .
برای دریافت فایل pdf ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی مراحل صدور مجوز حمل کالا به لینک زیر مراجعه فرمایید .
صدور مجوز تاسیس و پروانه فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا

  

قوانین جدید و پروتکلهای الحاقی متعاقباً اعلام میگردند.