پرسش: تماس با بخش بازرگانی و فروش و مدیریت وب سایت
پاسخ:

Hamlkala

 

با احترام فراوان

 

واحد بازار یابی و فروش  (وب سایت حمل کالا )


تلفن واحد بازاریابی وفروش   (وب سایت حمل کالا ) :          44501782 - 021


موبایل مدیریت واحد بازاریابی وفروش ( وب سایت حمل کالا ) : 09122154112           

 

آدرس وب سايت:                  www.hamlkala.com 


آدرس پست الکترونيک:         sales@hamlkala.com

 فرستنده: مدیریت وب سایت حمل کالا
پرسش: علت تغییرات مخارج و هزینه های حمل و نقل بین المللی و داخلی چیست؟
پاسخ: هزینه های تجارت حمل و نقل بین المللی و داخلی چگونه محاسبه می شوند؟
حمل و نقل ، نوع ويژه اي از توليد است كه برخلاف اصول جاري درتوليد كالاهاي اقتصادي در يك نقطه مشخص مكاني مستقر نيست ، بلكه عوامل توليد در امتداد مسيرهاي مختلف تركيب يافته و شكل مي گيرند.

حجم زیادی از درآمد های حمل و نقل کالا ، در ترمينالها جاي گرفته و ظاهراً   چنين به نظر مي رسد كه راه هايي    كه اين ترمينالها را بهم متصل مي كنند بدون هزينه های شخصی     ،       نگ هداري و احداث مي شوند . در حاليكه چنين نيست و در واقع ، ساختار هزينه ها در انواع مختلف حمل و نقل سبب و نتيجه عملكرد هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير است كه از سرمايه گذاري در طول مسيرحاصل آمده است .
در هر صورت ، هزینه های نگهداری وسایل نقلیه و هزینه های مصرف سوخت در ساز و کار حمل و نقل بین المللی کالا ، در کنار حقوق کارمندان و هزینه های تشریفات گمرکی  ، بخش عمده ی سرمایه گذاری هایساختمان حرفه ی حمل و نقل کالا به صورت بین المللی یا داخلی را شامل می شوند .
طبیعتاً تغییراتی که در هر یک از این المان ها ایجاد شود ، منجر به تغییر در هزینه های شرکت ها و مشتریان این صنعت قرار می گیرد .

هزينه هاي ثابت : عبارتست از هزينه هايي هستند كه در اثر استهلاك فني سرمايه هاي اوليه وسايط نقليه ، مخارج ساخت ونگهداري ترمينالها و راه ها، پرداخت مالياتهاي مختلف وعوارض گمركي پديد مي آيند. هزينه هاي ثابت را معمولاً هزينه هاي غير مستقيم ، هزينه هاي مكمل(1)، هزينه هاي اضافي(2) و يا هزينه هاي سربار (3)مي نامند .
اگر چنانكه هزينه هاي ثابت برحسب هر تن كالاي حمل شده درطول مسافت بيان شود، فرم عمومي عملكرد هزينه هاي ثابت بگونه اي خواهد بود كه با افزايش عملكرد، هزينه هاي ثابت بازاء هرتن درمسافت طي شده كاهش خواهد يافت و نتيجاً به كاهش نسبي هزينه هاي متوسط كل منجر خواهد شد.

هزينه هاي جاري يا متغير : هزينه هاي جاري يا خدماتي مشتمل برمجموع هزينه هايي است كه در ترمينالها ويا ضمن حركت در طول مسير از انجام خدمات لازم پديد مي آيند. هزينه هاي متغير را گاهي هزينه هاي دسته اول(1) و يا هزينه هاي مستقيم (2) و گاهي هزينه هاي دست به نقد(3) مي خوانند

اينگونه هزينه ها اصولاً برحسب كيفيت ساختماني كالا وسيستم حمل ونقل تغيير مي كند و به تناسب ظرفيت وسيله نقليه و ترمينالها متفاوت است. در هر حال عملكرد آن تابع مجموع هزينه هايي است كه از ايستگاه مبدأ تا مقصد صرف مي شود(مانند بيمه ،بسته بندي،بارگيري، تخليه و سوخت). اصولاً مخارج استاندارد و بسته بندي كالا درنظامهاي مختلف حمل ونقل متفاوت هستند و غالباً ميزان آنها در 

حمل و نقلهاي بلند مدت (مانند حمل ونقل دريايي) بيش از مبالغي است كه در نقل و انتقالهاي كوتاه مدت (نظيرحمل ونقل هوايي) وجود دارد. نرخ بيمه نيز معمولاً در حمل ونقلهاي طولاني مدت زميني و دريايي ، به جهت طول زماني حمل ونقل و آسيب پذيري كالا، بيش از حمل ونقل هوايي است. علاوه برهزينه هاي بارگيري وتخليه در ايستگاه هاي مبدأ ومقصد، هزينه هاي بارگيري مجدد بين راه را نيز مي توان از جمله هزينه هاي جاري و يا متغير بحساب آورد.گاهي ممكنست كالايي بيش از حركت از ايستگاه مبدأ و قبل از رسيدن به ايستگاه مقصد،داراي چندين مرحله حمل ونقل و جابجاييهاي جداگانه باشد. در مواردي ممكنست انتقال كالا از يك نوع وسيله نقليه و نوع ديگر، علاوه برهزينه هاي فني وبارگيري مجدد، مخارج انبارداري واحياناً ايجاد ضايعات وگاهي تأخيرات زماني تحويل كالا را به همراه آورد كه هريك در نوع خود متضمن هزينه هاي متغير است .

هزينه هاي حمل ونقل و عملكرد توليد برحسب فاصله :

همانطور كه در قسمت قبل هم اشاره شد، هزينه كل (Tc )حمل ونقل حاصل تركيب مجموع هزينه هاي ثابت (Fc) ومتغير(Vc )است كه در يك برآيند منحني قراردارد. براساس فرضيه اي ساده اگرهزينه هاي ثابت ومتغير، عملكردي يكسان و متشابه داشته باشند،بهاي حمل ونقل براي انجام عمليات مشخص در فواصل معيني برابر مي باشد و با افزايش هر واحد اضافي ، فاصله يك واحد اضافي هزينه به هزينه هاي كل حمل ونقل اضافه مي شود.بدين ترتيب ، حركت يك كالا درفاصله اي صد كيلومتري دو برابر حركت همان كالا درفاصله پنجاه كيلومتري هزينه در بردارد در حاليكه هزينه هاي حمل ونقل،بويژه به جهت نحوه عملكرد هزينه هاي ثابت در هر نوع حمل ونقلي ، با مسافت تناسب كمتري دارد. زيرا هر قدر طول راه افزايش يابد هزينه ثابت در مقايسه با فاصله اي كمتر، بين فاصله بيشتري تقسيم مي شود ون تيجه آنكه هزينه كل،درهر كيلومتر ، با ازدياد فاصله با نرخ(منحنی) كاهش يابنده اي افزايش مي يابد.

برآيند خط ومنحني هزينه هاي حمل ونقل برحسب واحد وزن – كيلومتر

فاصله مطلوب براي بهره برداري از هر وسيله نقليه اي به تناسب هزينه ها، عبارت از فاصله اي است كه مجموع هزينه هاي ثابت نمتغير را به حداقل ممكن برساند. نشان مي دهد، تفاوت هزينه هاي مسيرطي شده ، در سه نوع وسيله نقليه به جهت تغييرات ناشي از هزينه هاي ثابت و متغير پديد آمده است. اين منحني ها در واقع نتيجه برآوردهاي مالي حمل ونقلهاي طولاني است و هزينه متوسط كل آن نيز، متوسط هزينه هاي ثابت و متغير درفواصل طولاني را شامل مي شود.
پرسش: حمل و نقل بین المللی : چگونه شرکت مورد نظرمان را پیدا کنیم؟چگونه به آن شرکت اعتماد کنیم؟
پاسخ: شرکت های حمل و نقل بین المللی با توجه به سابقه کاری و لیست مشتریان و سرمایه ای که با آن کسب و کار حمل کالا را حمایت می کنند دسته بندی می شوند .
توصیه می شود اگر برای اولین بار با یک شرکت حمل و نقل کار می کنید به خوبی از شرایط بیمه و ضمانت کالا ، زمان ارسال کالا به مقصد ، شرایط ترخیص کالا و مالیات آگاه شوید . 
همچنین خود را به یک شرکت محدود نکنید و قبل از انتخاب شرکت مورد نظر با چندین شرکت مذاکره کنید و از آنها بخواهید که برای تحقیقات بیشتر نزدتان بیایند و برآورد قیمت ها را با شما در میان بگذارند .
اگر در مورد بازار  اطلاعات کافی داشته باشید ، می توانید بهتر مذاکرات خود را پیش ببرید و کنترل اوضاع را بدست بگیرید .
 • حمل و نقل
 • ترانزیت
 • ترانزیت
 • حمل و نقل یاسمن
 • حمل و نقل بین المللی
 • کاســــپـین حــــمل
 • حمل و نقل کالا و خدمات
 • باربری
 • حمل و نقل بین المللی ویسمان
 • محل تبلیغات شما
 • حمل و نقل بین المللی ایران